Móc khóa hình Rubik

45.000đ

Trạng thái : Còn hàng

Thiết kế với cấu trúc mới giúp giải nhanh, xuay tốc độ. Rubik xoay trơn, không kẹt, không rít. Độ bền cao, màu sắc đẹp. Chất liệu nhựa an toàn; không độc hại. Rèn luyện trí nhớ; sự thông minh; sáng tạo và khéo léo. Kích thước :3*3*3cm

Móc khóa hình Rubik có thiết kế với cấu trúc mới giúp giải nhanh, xuay tốc độ. Rubik xoay trơn, không kẹt, không rít. Độ bền cao, màu sắc đẹp. Chất liệu nhựa an toàn; không độc hại. Rèn luyện trí nhớ; sự thông minh; sáng tạo và khéo léo. Kích thước :3*3*3cm
 
  • Thiết kế với cấu trúc mới giúp giải nhanh, xoay tốc độ
  • Rubik xoay trơn, không kẹt, không rít
  • Độ bền cao, màu sắc đẹp
  • Chất liệu nhựa an toàn; không độc hại
  • Rèn luyện trí nhớ; sự thông minh; sáng tạo và khéo léo
  • Kích thước :3*3*3cm
Móc khóa hình Rubik
Móc khóa hình Rubik
Móc khóa hình Rubik
Móc khóa hình Rubik
Móc khóa hình Rubik