Dụng cụ, thiết bị sữa chữa đồ dùng trong gia đình

Dụng cụ và thiết bị sửa chữa đồ dùng là các công cụ và trang thiết bị được sử dụng để sửa chữa, bảo dưỡng, và làm mới các vật dụng, thiết bị gia đình hoặc công nghiệp