Hướng dẫn đặt hàng

Bước 1 : Chọn sản phẩm muốn mua.

07112019_002515_9581_chonsanpham.jpg

Bước 2 : Vào kiểm tra giỏ hàng

07112019_003401_2353_kiemtradonhang.jpg

Bước 3 : Xem lại danh sách sản phẩm đã chọn và số tiền cần thanh toán. nội dung liên quan đến các chi phí như chi phí giao hàng….Nhập họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ, email (hay số điện thoại di động). Và chọn phương thức thanh toán.

 

07112019_002704_3607_dienthongtinthanhtoan.jpg

Bước 4 : Xác nhận đơn đặt hàng.